Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Rozpočet, granty, finance
Název Oznámení o zveřejnění závěrečný účet Svazku obcí Pode Vsí za rok 2022
Číslo jednací OT-5538/2023 TiK
Zodpovídá odbor tajemníka
Původce Město Odolena Voda
Adresát Město Odolena Voda, Dolní náměstí č. p. 14, 25070 Odolena Voda
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 26.06.2023
Vyvěšeno do 31.07.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 26.06.2023 08:34:56
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do