Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Úřední deska jiných původců
Název Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí zveřejnění seznamu
Číslo jednací UZSVM/S/3785/2023-HMSO
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, 12800 Praha 28
Adresát Územní pracoviště Střední Čechy (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, 12800 Praha 28
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 28.02.2023
Vyvěšeno do 02.01.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 28.02.2023 14:21:25
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do