Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Rozpočet, granty, finance
Název Oznámení o zveřejnění výhledu a rozpočtu Svazku obcí Pode Vsí
Číslo jednací OT-10515/2022 Kr
Zodpovídá odbor tajemníka
Původce Město Odolena Voda
Adresát Město Odolena Voda Úřední deska, Dolní náměstí č. p. 14, 25070 Odolena Voda
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 20.12.2022
Vyvěšeno do 31.12.2023
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 20.12.2022 12:32:51
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do