Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Úřední deska jiných původců
Název Cena vodného a stočného pro rok 2024
Číslo jednací O23710123962
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu č. p. 3085, 27201 Kladno 1
Adresát Středočeské vodárny, a.s., U vodojemu č. p. 3085, 27201 Kladno 1
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 04.12.2023
Vyvěšeno do 31.12.2024
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 04.12.2023 17:11:41
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do