Úřední deska

Detail vyvěšení
Oblast Veřejné zakázky
Název VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE - Stavba chodníku v ulici Postřižínská
Číslo jednací OSM-6551/2019 Zr
Zodpovídá odbor správy majetku
Původce Město Odolena Voda
Adresát Město Odoelna Voda
Stav Vyvěšeno
Informace o vyvěšení a zveřejnění
Vyvěšeno od 07.10.2019
Vyvěšeno do 04.11.2019
Skutečně sejmuto
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska)
Zveřejněno od 07.10.2019 17:46:29
Zveřejněno do
Úřední deska - doručující orgán
Vyvěsit od
Vyvěsit do